Witaj na Etnobazarze. Pozwól się oczarować jego magią.
Pochodzenie: Tunezja Oferta: 052359 Odsłon: 710

Apperitive KEBRA Zielony (ceramiczny)

Paczka pocztowa priorytetowa 13.00 zł
Przesyłka kurierska 19.00 zł
Odbiór osobisty po przedpłacie 0.00 zł
Przesyłka pobraniowa priorytetowa 15.00 zł
Przesyłka kurierska pobraniowa 24.00 zł
Odbiór osobisty 0.00 zł
Produkt sprzedany lub transakcja została zakończona.
Cena: 69,99 zł
Sprzedawca: TUNIS Sprzedaży: 1854 7 ocen (100% pozytywnych)
Zaufany sprzedawca Kontakt
zgodność przedmiotów z opisem
jakość
Kontakt
 • Opis produktu
 • Dostawa i płatność
 • Regulamin i zwroty
 • Ten ceramiczny komplet na przekąski zawiera aż 8 części: podstawkę (talerz o wymiarach 30cm), 6 miseczek o wymiarach 13cm/10cm, 1 okrągłą miseczkę o średnicy 10 cm.

  Wysokość zestawu 5cm .

  Dominująca barwa - zielony.

 • Koszty dostawy

  Cena
  Paczka pocztowa priorytetowa 13.00 zł
  Przesyłka kurierska 19.00 zł
  Odbiór osobisty po przedpłacie 0.00 zł
  Przesyłka pobraniowa priorytetowa 15.00 zł
  Przesyłka kurierska pobraniowa 24.00 zł
  Odbiór osobisty 0.00 zł

  Płatności

  • PayPal
  • Przelew online
  • Przelew tradycyjny
  • Płatność przy odbiorze

  Warunki dostawy

  1. Wysyłka przedmiotów.
  Towar jest przez nas należycie pakowany i zabezpieczany przed uszkodzeniem.
  Zakupy wysyłamy Pocztą Polską oraz firmą kurierską na adres podany w formularzu sprzedaży. Jeżeli przesyłka ma zostać dostarczona na inny adres, prosimy o poinformowanie nas mailowo lub wypełnienie formularza „Wiadomość dla sprzedającego”.
  Wysyłki realizujmy w ciągu 24h od otrzymania przelewu (w dni pracujące). W przypadku opóźnień, kupujący zostanie poinformowany o tym drogą mailową bądź telefoniczną. Zastrzegamy iż nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w doręczaniu przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską.

  2.Odbiór osobisty.
  Możliwy odbiór jest w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00., pod adresem:
  ul. Kozanowska 48/13, 54-152 Wrocław
  W przypadku odbioru osobistego, możliwa jest płatność kartą lub gotówką. Istnieje także opcja płatności poprzez przelew, w tym przypadku odbiór możliwy jest po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie sklepu Tunis.
  Prosimy o wcześniejszy kontakt, w celu ustalenia dogodnego terminu odbioru zakupów.

  3. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru od kupującego).
  3.1. Zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia.
  3.2. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: tunis@tunis.com.pl, dostarczyć osobiście bądź listownie na adres: ul. Kozanowska 48/13, 54-152 Wrocław.
  3.3. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Konsument może skorzystać z formularza lub z oświadczenia
  3.4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Administrator nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3.5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  3.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  4. Postępowanie reklamacyjne
  4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tunis@tunis.com.pl lub te pisemnie na adres: ul. Kozanowska 48/13, 54-152 Wrocław.
  4.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  Kontakt:
  Mail: tunis@tunis.com.pl

  Warunki płatności

  SPOSOBY PŁATNOŚCI:
  1. Sprzedawca udostepnia nastepujace sposoby płatności:
  1.1. Płatnosc za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  1.2. Płatnosc gotówka przy odbiorze osobistym.
  1.3. Płatnosc przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  1.3.1. Bank: mBank SA
  1.3.2. Numer rachunku: 24 1140 2004 0000 3702 3184 5011.
  1.4. Płatnosci elektroniczne i płatnosci karta płatnicza za posrednictwem serwisu dotpay.pl –
  http://www.dotpay.pl/.
  4.2. Rozliczenia transakcji płatnosciami elektronicznymi i karta płatnicza przeprowadzane sa zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu dotpay.pl.
 • W REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  WWW.TUNIS.COM.PL  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  10. DANE OSOBOWE

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tunis.com.pl prowadzony jest przez WOJCIECH KOPEĆ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TROPIK WOJCIECH KOPEĆ, ul. Kozanowska 48/13, 54-152 Wrocław wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 894-198-62-10, REGON 932901842, adres poczty elektronicznej: tunis@tunis.com.pl
  1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  1.3. Definicje:
  1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.3.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  1.3.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.3.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.3.9. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.tunis.com.pl.
  1.4. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – WOJCIECH KOPEĆ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TROPIK WOJCIECH KOPEĆ, ul. Kozanowska 48/13, 54/-152 Wrocław wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 894-198-62-10, REGON 932901842, adres poczty elektronicznej: tunis@tunis.com.pl.
  1.4.1. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.2. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  1.4.3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  1.4.4. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM.
  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
  2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj i kup”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Realizuj zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
  2.2.1. Konto w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
  2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
  2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
  2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
  3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
  3.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
  4. SPOSOBY PŁATNOŚCI.
  4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  4.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4.1.3.1. Bank: mBank SA
  4.1.3.2. Numer rachunku: 24 1140 2004 0000 3702 3184 5011.
  4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl/.
  4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu dotpay.pl.
  4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  4.3.1. Dotpay.pl – spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 634-266-18-60.
  5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY.
  5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  5.1.1. Przesyłka pocztowa; przesyłka pocztowa za pobraniem.
  5.1.2. Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.
  5.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Kozanowska 48/13, 54-152 Wrocław – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00.
  5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „”Dostawa”:
  5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
  5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
  6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
  6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tunis@tunis.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kozanowska 48/13, 54-152 Wrocław. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
  6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  6.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
  7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tunis@tunis.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kozanowska 48/13, 54-152 Wrocław. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
  7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
  7.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
  7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tunis@tunis.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kozanowska 48/13, 54-152 Wrocław.
  7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
  8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
  8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Kozanowska 48/13, 54-152 Wrocław .
  8.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  8.3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
  8.4. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
  8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.
  9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.
  9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
  9.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  9.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  10. DANE OSOBOWE.
  10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest: WOJCIECH KOPEĆ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TROPIK WOJCIECH KOPEĆ, ul. Kozanowska 48/13, 54-152 Wrocław wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 894-198-62-10, REGON 932901842, adres poczty elektronicznej: tunis@tunis.com.pl
  10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  10.3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  10.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  11.2.1. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  11.2.2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  11.2.3. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  11.3.1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Newsletter

 • Logowanie
 • Rejestracja
 • Przypomnienie hasła